top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Zamestnanci školy

Zriaďovateľ: Obec Skároš, Skároš 91

Štatutárny zástupca: JUDr. Ľubomír Vranka - starosta obce Skároš

Mgr. Jana KYŠČÍKOVÁ – riaditeľka školy, učiteľka

kontakt: 0907 948 852

Brigita BAGONIOVÁ – učiteľka

Mgr. Lenka JESENSKÁ – učiteľka

Mgr. Jana JAMBORÓVÁ – asistent učiteľa

Ing. Ľudmila JESENSKÁ – pedagogický asistent

Mgr. Jozef MRÚZ – katechét (čiastočný úväzok)

Mgr. Veronika CHOVANCOVÁ – vychovávateľka

Mária ZLACKÁ – upratovačka

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!