top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Súčasnosť a budúcnosť našej školy

Dnes chceme predstaviť tú istú školu, ktorá mala začiatkom minulého storočia púhych 1700 Kč na režijné výdavky. Vyše storočná budova sa zmenila na nepoznanie. S finančnou pomocou Úradu vlády SR sme budovu zrekonštruovali, strecha má nový náter, obvodové múry sú zbavené vlhkosti a zateplené.

Škola sa interiérom dá porovnávať s najmodernejšími školami. Vo všetkých triedach využívajú žiaci nový školský nábytok a vybavenie.

Finančné prostriedky škola získava od štátu na základe normatívneho financovania škôl. Popritom sa snažíme uspieť v rôznych projektoch a grantoch, ktoré umožnia zvýšiť úroveň vyučovania našej školy.

Informačné technológie prerastajú aj do učiva mladších žiakov. Rešpektujeme to a škola doplnila vďaka projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na Základných školách počítačovú učebňu o ďalšie počítače. Žiaci pracujú s dvanástimi modernými počítačmi. Všetky počítače majú prístup na intranet aj internet. Dataprojektory využívame v každej triede.

Z projektu Nadácie Orange sme obnovili učebné pomôcky využívané na Vlastivede a Prírodovede.

Grant z projektu Karpatskej nadácie a USS Košice „Kde a ako budeme bývať.“ nám finančne pomohol pri búraní a obnove pomocou rodičov starej šopy a osadení hojdačky a preliezačky.

Od školského roka 2012/2013 sme zaradení do celoslovenského projektu v trvaní dvoch školských rokov, vďaka ktorému získame učebné pomôcky v celkovej hodnote 10.000 € a dve interaktívne tabule, ktoré ešte viac zatraktívnia vyučovanie. Interaktívne tabuleaktívne využívame v didaktickom procese.

Našou ďalšou iniciatívou bude, pomocou grantov, revitalizácia školského sadu, zastrešenie altánku a zriadenie oddychovej zóny v záhrade školy - malé ihrisko s telovýchovným náradím, ktoré budeme využívať aj v rámci predmetu telesná výchova.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!